Dataskyddspolicy

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Ybuss AB 556499-1791. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på:
Ybuss AB
Hantverksvägen 4
861 36 TimråTelefon: 0771-33 44 44
E-post: info@ybuss.se

Vilka personuppgifter som samlas in
Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Personuppgifterna lämnar du i samband med kontakt med oss eller våra återförsäljare vid beställning av resa eller vid annan förfrågan.Vi behandlar även besöksinformation i våra digitala kanaler där IP-adress, Operativsystem, Webbläsare, Skärmupplösning, Besökt webbsida och Från vilken webbsida som Ni länkades in till oss samlas in. Denna information anonymiseras och är ej knuten till Er personligen.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

- fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter
- identifiera dig som resenär
- uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar
- hantera frågor och klagomål
- upptäcka och förhindra bedrägerier
- marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms
- ta fram statistik över inköp av resor och varor, i syfte att förbättra våra tjänster

Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring genom att kontakta oss eller genom att följa instruktion i eventuella utskick, t.ex. nyhetsbrev via e-post.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi personuppgifter i två (2)  år från det att senaste resan genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. Om du anmält dig som Bonuskund eller för att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst kontakta oss på adress enligt ovan för att avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES
Behandling av data sker i huvudsak inom EU. Viss behandling i och med drift av våra underliggande IT-system kan utföras i tredje stat, den behandlingen sker bara om dataskyddsnivån i den tredje staten har fastställts enligt art. 45 i dataskyddslagen GDPR av EU-kommissionen eller enligt EU-standardavtalsklausulerna.

Dina rättigheter till uppgifter om dig
Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

Tillbaka till ybuss.se

Ybuss AB  Hantverksvägen 4  861 36 Timrå  För info och bokning: 0771-33 44 44  E-post: info@ybuss.se